Din neurolog

Din behandling på klinikken udføres af overlæge, speciallæge i neurologi Martin Tøttrup Kelkelund. Martin har mere end 20 års medicinsk erfaring. Har tidligere været overlæge ved Neurologisk afdeling på Sønderborg Sygehus og derudover arbejdet på Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Hillerød Hospital og han har også været tilknyttet Forsvarets Sundhedstjenestes lægekorps. Derudover har Martin været tilknyttet Københavns Universitet, som ekstern lektor ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i en årrække. I klinikken vil du altid blive tilset af Martin. På denne måde sikrer vi sammen kontinuitet, som giver den optimale patientbehandling. Det mener vi er formlen på tryghed og tilfredshed i hver eneste patientforløb.

Martin T�ttrup Kelkelund

Medlem af:
Lægeforeningen
Foreningen af Speciallæger
Foreningen af Privatpraktiserende Speciallæger
Dansk Neurologisk Selskab
Israel Society for Neuroscience (ISFN) 

Bemærk (opdateret 2. august 2021)

Grundet fortsat risiko for smittespredning af Covid-19 skal du være iført mundbind i klinikken.
Mundbind skal dække næse og mund hele tiden.
Nævnte gælder selvfølgelig også vaccinerede personer.

Vi skal forsøge at undgå unødig menneskelig kontakt, hvorfor max 1 stk. pårørende, hvis det er strengt nødvendigt.

Hvis du har tegn på infektionssygdom eller har den mindste mistanke om at kunne have en infektionssygdom, herunder Covid-19, skal du melde afbud forinden, og vi finder en ny tid.

Du vil blive påkrævet håndafspritning under observation og kontrol af speciallægen, før du kommer ind i konsultationslokalet.

Du vil  blive undersøgt, hvor speciallægen er iført handsker, og alle instrumenter og leje afsprittes efter gældende retningslinjer efter hver patientbesøg.  Speciallægen er ligeledes iført mundbind under hele konsultationen.

Nævnte tiltag er mhp. at beskytte klinikkens patienter men i særdeleshed også klinikkens personale.