Din neurolog

Din behandling på klinikken udføres af overlæge, speciallæge i neurologi Martin Tøttrup Kelkelund. Martin har mere end 20 års medicinsk erfaring. Har tidligere været overlæge ved Neurologisk afdeling på Sønderborg Sygehus og derudover arbejdet på Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Hillerød Hospital og han har også været tilknyttet Forsvarets Sundhedstjenestes lægekorps. Derudover har Martin været tilknyttet Københavns Universitet, som ekstern lektor ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i en årrække. I klinikken vil du altid blive tilset af Martin. På denne måde sikrer vi sammen kontinuitet, som giver den optimale patientbehandling. Det mener vi er formlen på tryghed og tilfredshed i hver eneste patientforløb.


Medlem af:
Lægeforeningen
Foreningen Lægeforeningenaf Speciallæger
Foreningen af praktiserende Speciallæger
Dansk Neurologisk Selskab
Danske Nervelægers Organisation
Israel Society for Neuroscience (ISFN)
Society of Neuroscientists of AfricaMartin T�ttrup Kelkelund

Bemærk (opdateret 1. januar 2023)

 

Grundet en fortsat risiko for smittespredning af Covid-19, må du max medtage 1 pårørende, hvis strengt nødvendigt.

Der er ikke længere krav om mundbind men opfordres til dette. Du vil blive påkrævet håndafspritning under observation og kontrol af speciallægen, før du kommer ind i konsultationslokalet.

Hvis du har tegn på infektionssygdom eller har den mindste mistanke om at kunne have en infektionssygdom, herunder Covid-19, skal du melde afbud forinden, og vi finder en ny tid.

Nævnte tiltag er mhp. at beskytte klinikkens patienter men i særdeleshed også klinikkens personale.